img (12)     Uroczyste otwarcie drogi gminnej:Z okazji zakończenia modernizacji drogi gminnej nr 101781L w dniu 21 października odbyło się oficjalne otwarcie.

  Uroczystości odbyły się w świetlicy wiejskiej w Rudnie Trzecim przy udziale Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Po przywitaniu gości przez wójta Pawła Krępskiego nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi po czym Ks. Wojciech Kamiński, proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Rudnie dokonał  poświęcenia zmodernizowanej drogi. W ramach przedsięwzięcia została zmodernizowana droga gminna na odcinku 2859,70 m. Inwestycja polegała na wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, budowie  chodnika o szerokości 1,5 m, wykonaniu zjazdów do posesji oraz utwardzeniu pobocza. Inwestycja realizowana była w ramach "Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" PROW 2014 - 2020. Wartość inwestycji to  1 763 699,38 zł z czego 1 122 241,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

img (1).JPGimg (2).JPGimg (3).JPGimg (4).JPGimg (5).JPGimg (6).JPGimg (7).JPGimg (8).JPGimg (9).JPGimg (10).JPGimg (11).JPGimg (12).JPGimg (13).JPGimg (14).JPGimg (15).JPG