rzecz pospolita ranking samorzadow   Gmina Milanów zajęła drugie miejsce w województwie Lubelskim.Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, opublikował doroczny ranking polskich miast i gmin zatytułowany – „RANKING SAMORZĄDÓW 2017”.

 Na czele niezależnej kapituły, która od pierwszego rankingu samorządów czuwa nad metodologią oceny miast i gmin, stoi Pan Jerzy Buzek, były premier RP. Ponadto w jej składzie są m.in. Pan Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, dziennikarze, przedstawiciele samorządów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju. Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie łącznie oraz gminy wiejskie.Ranking został podzielony na dwa etapy. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2013-2016 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Dane, które posłużyły do zweryfikowania tego wskaźnika pochodzą z Ministerstwa Finansów. Oceniano między innymi dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych jakie w latach 2013-2016 wpłynęły do budżetu gminy, indywidualny wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę dochodów własnych, dynamikę wzrostu wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Po zakończeniu pierwszego etapu wyselekcjonowano samorządy, które najlepiej odpowiadały kryteriom określonym przez kapitułę. Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. W grupie tej znalazło się 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko- wiejskich oraz 250 gmin wiejskich, które uzyskały najlepsze wyniki. W kategorii gminy wiejskie nasza gmina znalazła się na 36 pozycji w kraju i drugiej w województwie Lubelskim. Tak wysoką pozycję i ocenę zawdzięczamy prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej, inwestycyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Pozostałe wyniki konkursu można znaleźć na  https://rankingsamorzadow.pl/wyniki.html