Jak neleży segregować odpady  Proste zasady segregacji odpadów  (pdf 288KB)

Harmonogram wywozu odpadów  Harmonogram odbioru odpadów        (pdf 293KB)

 Dyżury leśniczego w Gminie Milanów w I kwartale 2017 r.  Dyżury leśniczego w Gminie Milanów w I kwartale 2017 r.(pdf 162KB)

 Dyżury leśniczego w Gminie Milanów w II kwartale 2017 r.  Dyżury leśniczego w Gminie Milanów w II kwartale 2017 r. (pdf 174KB)

  Sprzedaż nieruchomości

 

W przypadku nie odebrania odpadów z danej nieruchomości  prosimy  jej właściciela o zgłaszanie zaistniałej  sytuacji najpóźniej do godz. 15.30 następnego dnia roboczego pod nr tel. 83 3567 629.  Skargi zgłoszone w późniejszym terminie mogą nie być uwzględnione.

 

     Dyżury pracownika Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Małgorzaty Maciejuk w Urzędzie Gminy w Milanowie odbywają się w każdą środę od godz. 7.30 - 15.30. Udzielane są porady z  zakresu programów unijnych, wypełniania wniosków unijnych, spraw związanych z rolnictwem.

 

Pliki do pobrania:

  - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf 312KB)

  - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc 92KB)

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK ) znajdującym się w Milanowie przy oczyszczalni ścieków  w każdy poniedziałek w godzinach 9:00-17:00;
  • Gmina Milanów świadczy usługi odbioru nieczystości ciekłych - zgłoszenie wywozu nieczystości należy dokonać osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 15A lub telefonicznie pod nr. 83 356 76 29;
  • Opłaty za odbiór odpadów oraz wywóz nieczystości i opłaty za ścieki należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na nr konta. 618046 1067 2004 0600 1661 0005 -  w tytule przelewu należy wpisać odpowiednio:
  1. Opłata za odpady - Imię i Nazwisko;
  2. Opłata za wywóz nieczystości - Imię i Nazwisko;
  3. Opłata za ścieki - Imię i Nazwisko.

 

Wysokość opłat za odpady segregowane wynosi 6 zł od jednej osoby zamieszkałej, natomiast za odpady niesegregowane stawka ta wynosi 12 zł od jednej osoby zamieszkałej w danym gospodatstwie.

Na mocy uchwały nr XXXVI/303/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje 6 lub więcej osób stawka opłat pozostaje stała i wynosi: w przypadku odpadów segregowanych 36 zł a nie segregowane 72 zł .