kolonie dzieci     Kolonie 2017 W Zakopanem - Dofinansowanie Z Krus: Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie kolonii dla 50 dzieci rolników, których co najmniej jedno z rodziców objęte jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie,  tj. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta). Dla potwierdzenia ubezpieczenia należy przedstawić oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS).

Termin turnusu: 05 – 18 sierpnia 2017
Lokalizacja turnusu: Dom Wczasowy „Halny”, Ul. Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia Dom Europy - 440 zł
W cenie: zakwaterowanie (13 noclegów), wyżywienie (4 posiłki dziennie), przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna i medyczna, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik górski.

Warunki uczestnictwa:
•    wiek uczestnika 9 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2001 – 2008);
•    wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna;
•    potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS. UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Do pobrania:

- Karta kwalifikacyjna

- Karta kwalifikacyjna - wzór wypełnienia

Więcej informacji:

Więcej informacji:
http://domeuropy.lubelskie.pl/kolonie-zakopanem-zglos-sie-juz-dzis
Kontakt do Organizatora: 508-194-663