img1 (159)     Przebudowa Stadionu Sportowego: Dobiegła końca „Przebudowa stadionu sportowego w Milanowie”. W ramach inwestycji ogrodzony został cały obiekt sportowy, wyremontowano trybuny,  wybudowano 5 torową bieżnię tartanową.

W murawie boiska zainstalowano instalację nawadniającą jak i odwadniającą, w polu gry pojawiły się nowoczesne bramki oraz wiaty dla zawodników rezerwowych.  Wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 1.079.140,50 zł. Dotacja z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to kwota 491.300,00 zł pozostała kwota to wkład własny Gminy Milanów.  Wykonawcą inwestycji była firma INVESTMIL.

img1 (1).JPGimg1 (2).JPGimg1 (3).JPGimg1 (4).JPGimg1 (5).JPGimg1 (6).JPGimg1 (7).JPGimg1 (8).JPGimg1 (9).JPGimg1 (10).JPGimg1 (11).JPGimg1 (12).JPGimg1 (13).JPGimg1 (14).JPGimg1 (15).JPGimg1 (16).JPGimg1 (17).JPGimg1 (18).JPGimg1 (19).JPGimg1 (20).JPGimg1 (21).JPGimg1 (22).JPGimg1 (23).JPGimg1 (24).JPGimg1 (25).JPGimg1 (26).JPGimg1 (27).JPGimg1 (28).JPGimg1 (29).JPGimg1 (30).JPGimg1 (31).JPGimg1 (32).JPGimg1 (33).JPGimg1 (34).JPGimg1 (35).JPGimg1 (36).JPGimg1 (37).JPGimg1 (38).JPGimg1 (39).JPGimg1 (40).JPGimg1 (41).JPGimg1 (42).JPGimg1 (43).JPGimg1 (44).JPGimg1 (45).JPGimg1 (46).JPGimg1 (47).JPGimg1 (48).JPGimg1 (49).JPGimg1 (50).JPGimg1 (51).JPGimg1 (52).JPGimg1 (53).JPGimg1 (54).JPGimg1 (55).JPGimg1 (56).JPGimg1 (57).JPGimg1 (58).JPGimg1 (59).JPGimg1 (60).JPGimg1 (61).JPGimg1 (62).JPGimg1 (63).JPGimg1 (64).JPGimg1 (65).JPGimg1 (66).JPGimg1 (67).JPGimg1 (68).JPGimg1 (69).JPGimg1 (70).JPGimg1 (71).JPGimg1 (72).JPGimg1 (73).JPGimg1 (74).JPGimg1 (75).JPGimg1 (76).JPGimg1 (77).JPGimg1 (78).JPGimg1 (79).JPGimg1 (80).JPGimg1 (81).JPGimg1 (82).JPGimg1 (83).JPGimg1 (84).JPGimg1 (85).JPGimg1 (86).JPGimg1 (87).JPGimg1 (88).JPGimg1 (89).JPGimg1 (90).JPGimg1 (91).JPGimg1 (92).JPGimg1 (93).JPGimg1 (94).JPGimg1 (95).JPGimg1 (96).JPGimg1 (97).JPGimg1 (98).JPGimg1 (99).JPGimg1 (100).JPGimg1 (101).JPGimg1 (102).JPGimg1 (103).JPGimg1 (104).JPGimg1 (105).JPGimg1 (106).JPGimg1 (107).JPGimg1 (108).JPGimg1 (109).JPGimg1 (110).JPGimg1 (111).JPGimg1 (112).JPGimg1 (113).JPGimg1 (114).JPGimg1 (115).JPGimg1 (116).JPGimg1 (117).JPGimg1 (118).JPGimg1 (119).JPGimg1 (120).JPGimg1 (121).JPGimg1 (122).JPGimg1 (123).JPGimg1 (124).JPGimg1 (125).JPGimg1 (126).JPGimg1 (127).JPGimg1 (128).JPGimg1 (129).JPGimg1 (130).JPGimg1 (131).JPGimg1 (132).JPGimg1 (133).JPGimg1 (134).JPGimg1 (135).JPGimg1 (136).JPGimg1 (137).JPGimg1 (138).JPGimg1 (139).JPGimg1 (140).JPGimg1 (141).JPGimg1 (142).JPGimg1 (143).JPGimg1 (144).JPGimg1 (145).JPGimg1 (146).JPGimg1 (147).JPGimg1 (148).JPGimg1 (149).JPGimg1 (150).JPGimg1 (151).JPGimg1 (152).JPGimg1 (153).JPGimg1 (154).JPGimg1 (155).JPGimg1 (156).JPGimg1 (157).JPGimg1 (158).JPGimg1 (159).JPGimg1 (160).JPGimg1 (161).JPG