img (4)    Zakończono remont drogi w Rudnie Trzecim: Zakończono realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 101781L w Gminie Milanów w miejscowości Rudno" realizowanego w ramach "Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" PROW 2014 2020.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi na odcinku 2859,70 m wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przebudowa drogi gminnej nr 101781L zakłada poprawę parametrów geometryczno konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni poprzez:
- wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni drogi gminnej, włączeniach do dróg gminnych,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km 1+820 do km 1+920,
- wykonanie lokalnie w miejscach gdzie jezdnia drogi gminnej nie osiąga szerokości 5,5m poszerzeń istniejącej konstrukcji jezdni,
- wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m na wskazanym odcinku drogi gminnej,
- wykonanie nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (w ciągu projektowanego chodnika),
- wykonanie utwardzenia nawierzchni poboczy na szerokości 1,0m materiałem
kamiennym.
Wartość całego zadania to 1 763 699,38 zł w tym dofinansowanie w kwocie 1 122 241,00 zł zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej.

img (1).JPGimg (2).JPGimg (3).JPGimg (4).JPGimg (9).JPGimg (12).JPGimg (13).JPGimg (17).JPGimg (18).JPGimg (19).JPGimg (20).JPGimg (21).JPGimg (22).JPGimg (23).JPGimg (24).JPGimg (25).JPGimg (26).JPGimg (27).JPGimg (28).JPGimg (29).JPGimg (30).JPGimg (31).JPGimg (32).JPGimg (33).JPGimg (34).JPGimg (35).JPGimg (36).JPGimg (37).JPGimg (38).JPGimg (39).JPGimg (40).JPGimg (41).JPGimg (42).JPGimg (43).JPGimg (44).JPGimg (45).JPGimg (46).JPGimg (47).JPGimg (48).JPGimg (49).JPGimg (50).JPGimg (51).JPGimg (52).JPGimg (53).JPGimg (54).JPGimg (55).JPGimg (56).JPGimg (57).JPGimg (58).JPGimg (59).JPGimg (60).JPGimg (61).JPGimg (62).JPGimg (63).JPGimg (64).JPG