pbu 2014 logo      Nabór wniosków w ramach celów tematycznych Dostępność i Granice rozstrzygnięty: W dniu 7 grudnia 2017 r. podczas posiedzenia we Lwowie (Ukraina), Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków dotyczącego dwóch celów tematycznych DOSTĘPNOŚĆ i GRANICE.

W celu tematycznym DOSTĘPNOŚCI WKM zdecydował dofinansować 18 z 61 projektów, w ramach których zostały złożone pełne wnioski aplikacyjne podczas drugiego etapu naboru.
Informujemy, że wniosek partnerski złożony przez Gminy; Jabłoń, Milanów, Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Powiat Parczewski (PL) oraz partnerów zagranicznych Gminę Znamienka (BY) i Gminę Zabrody (UK) znalazł się na 8 miejscu i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 448 507,01 EUR
Wobec powyższego na terenie Gminy Milanów zostaną przebudowane drogi powiatowe w miejscowości Rudno – Radcze na odcinku ok. 2 km. Realizacja inwestycji nastąpi w 2018r.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK 2014 - 2020

pl_by_ua.jpg