traktor fendt podatke akcyza     Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: W dniach od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Milanów przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r. Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 r. wynosi 86 zł.  Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy pok. nr 10, na stronie Urzędu Gminy lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, lub telefonicznie pod nr telefonu 83 356-76-33.

 - Formularz wniosku