efektywna rpo nowe logoPromocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny: Gmina Milanów wspólnie z gminami Wisznice, Łomazy, Jabłoń, Rossosz, Rokitno oraz miastem Terespol przystąpiła do projektu Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny”.

 Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi na obszarze siedmiu gmin północnej Lubelszczyzny. W ramach ww. projektu zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne polegające na wymianie  przestarzałych opraw oświetleniowych  na energooszczędne lampy LED. Łącznie zostanie wymienionych 3045 szt latarni ulicznych.(na terenie gminy Milanów 469 sz.). Ponadto w ramach projektu w szkole podstawowej w Horodyszczu a także budynku ośrodka zdrowia i WTZ w Wygodzie wymienione zostaną kotły centralnego ogrzewania na nowoczesne, zasilane paliwem ekologicznym (pellet). Całkowita wartość projektu to 5 406 421,65 zł z czego 3 741 866,99 zł to dofinansowanie w Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020