img (1)Kolejna inwestycja zakończona:  Z przyjemnością informujemy, że Gmina Milanów zakończyła kolejną inwestycję drogową. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Gminy Milanów, Gminy Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego na odcinku ok 2500m. została wyremontowana droga powiatowa  nr 1228L Czeberaki-Gęś.

Inwestycja obejmowała wykonanie warstwy wyrównawczej a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Całość inwestycji to 750 000,00 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 350 000,00 zł pochodziło z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach projektu „100 km dróg w każdym powiecie na 100-lecie niepodległości” Pozostała część środków pochodzi z budżetu gminy Milanów, Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego.  Wykonawcą prac było PRDM Parczew. W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Milanów wyremontowano jezdnię na odcinku 1333m.

img (1).JPGimg (2).JPGimg (3).JPGimg (4).JPGimg (5).JPGimg (6).JPGimg (7).JPGimg (8).JPGimg (9).JPGimg (10).JPGimg (11).JPGimg (12).JPGimg (13).JPG