usuwanie azbest 2018 mini

Nabór wniosków na odbiór azbestu: Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboruZgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia30.11.2018 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Milanowie pok. nr 15A, tel. 83 3567 629  oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

- Regulamin

- Formularz zgłoszeniowy

- Oświadczenie właściciela nieruchomości