img (9)Przebudowa dróg powiatowych w Radczu i Rudnie:  Dobiegła końca przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 - Cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ: „Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych”.

Priorytet 2.1 – „Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury”.Prace zostały wykonane na drodze Nr 1261 L na długości 990 mb od skrzyżowania z drogą powiatową 1095 L do miejscowości Radcze oraz drodze Nr 1095 L na długości 900 mb tj.: od drogi wojewódzkiej Nr 813 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261 L. Podczas remontu przedmiotowych odcinków przywrócono istniejącą konstrukcję nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego. Zakres prac obejmował frezowanie, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej a także odtworzenie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinkach prostych i łukach. Roboty przy przebudowie dróg wykonała firma FERDO z Osiecka a koszt wykonania wyniósł 790 234,16 zł.

img (1).JPGimg (2).JPGimg (3).JPGimg (4).JPGimg (5).JPGimg (6).JPGimg (7).JPGimg (8).JPGimg (9).JPGimg (10).JPGimg (11).JPGimg (12).JPGimg (13).jpgimg (14).jpgimg (15).jpgimg (16).jpgimg (17).jpgimg (18).jpgimg (19).jpgimg (20).jpgimg (21).jpg