wymien piec slajd

Mieszkańcu  wypełnij ankietę dotyczącą Instalacji Grzewczych:  Szanowni Państwo, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy zapotrzebowania i oczekiwań Mieszkańców w zakresie wymiany istniejących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Milanów zapraszam do wypełnienia Ankiety. Uzyskane dane pozwolą określić stan obecny instalacji grzewczych wykorzystywanych w Gminie, a dzięki temu zaplanować działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Wszystkie Osoby zainteresowane tematem proszę o pilne i rzetelne wypełnienie Ankiety. Składanie Ankiet do 4 stycznia 2019 r., Urząd Gminy Milanów pok. Nr 17.  Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Gminy Milanów, bądź pobrać poniżej.

- Ankieta .doc

- Ankieta .pdf