Zmiany w systemie gospodarki odpadamiZmiany w systemie gospodarki odpadami: Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów. Papier zbierany będzie oddzielnie – w workach koloru niebieskiego. Jednocześnie zmianie ulegnie sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. Gmina została podzielona na dwa rejony:

Rejon 1: Czeberaki, Kostry, Radcze, Rudno, Rudzeniec

Rejon 2:Cichostów, Cichostów Kolonia, Kopina, Milanów, Okalew, Zieleniec

W związku z powyższym odpady w poszczególnych rejonach będą odbierane w dwa różne dni - dla każdego rejonu obowiązuje oddzielny harmonogram.

Z dniem 1 lutego zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne:
- odpady segregowane – 7 zł
- odpady niesegregowane – 14 zł

Nowy  system gospodarki odpadami.

Harmonogram odbioru Rejon 1

Harmonogram odbioru Rejon 2