gminny przegld koled 2019Gminny przegląd Kolęd i Pastorałek w Milanowie:  Popularyzacja kolęd i pastorałek, organizacja integracyjnego spotkania świątecznego społeczności gminy Milanów oraz aktywizacja życia społeczno - kulturalnego to główne cele  Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w niedzielę, 20 stycznia w kościele parafialnym w Milanowie.

Zaproszonych gości i zespoły przywitał ks. proboszcz Sławomir Matejek. Podczas tegorocznego przeglądu repertuar swój zaprezentowali: Chór Parafialny Beati Cantores, Orkiestra Dęta z Milanowa, dzieci ze szkoły podstawowej w Rudnie i Milanowie, dzieci z tutejszego przedszkola, a także kapela ludowa Czeremcha. Po zakończonych uroczystościach wszyscy zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości, podczas której Wójt Gminy Milanów podziękował dyrektorom instytucji oraz zespołom za wspieranie kultury i promocję gminy Milanów, ponadto wręczył uczestnikom uroczystości pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Do wspólnego kolędowania zaprosili: Wójt Gminy Milanów, Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie oraz proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Milanowie.

img (1).jpgimg (2).jpgimg (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpgimg (11).jpgimg (12).jpgimg (13).jpgimg (14).jpgimg (15).jpgimg (16).jpg