fio logoProjekt pt. „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3:Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"

 W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego. O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.
Program adresowany jest do:
- młodych organizacji pozarządowych,
- kół gospodyń wiejskich
- grup nieformalnych i samopomocowych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lutego do 28 lutego 2019 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl
(duży czerwony przycisk "ZŁÓŻ WNIOSEK"). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSOWYM

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania wniosku które odbędzie się
08.02.2019 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 24 w Parczewie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 07.02.2019 r. pod numerem telefonu tel. (83) 354 37 34
więcej informacji na https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2019,99