susza circle

Informacja  dla  rolników:  Urząd Gminy Milanów informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy w zbożach jarych, ozimych, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, krzewach owocowych, truskawkach mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy, pokój  nr 19,w godzinach pracy urzędu w terminie do 12 lipca 2019r.Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu   83 3567635.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 r. składanym do ARiMR).W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód.
Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

- Oświadczenie o stratach w uprawach

- Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych