traktor fendt podatke akcyzaZwrot podatku akcyzowego: W dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Milanów przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowią sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Nowe formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy pok. nr 10, na stronie Urzędu Gminy lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( www.minrol.gov.pl ). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, lub telefonicznie pod nr telefonu 83 356-76-33.

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego