dni dziedzictwa circleEuropejskie Dni Dziedzictwa: Stowarzyszenie Cichosz wspólnie z Gminą Milanów, Caritas Diecezji Siedleckiej i Przedszkolem Samorządowym w Milanowie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy na uroczyste obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w ramach projektu "Kultura drogą do Niepodległości".

Spotkanie odbędzie się 15 września 2019r. w zespole pałacowo-parkowym i będzie ono częścią wydarzeń w ramach programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" realizowanego we współpracy z Biurem Programu "Niepodległa". Kwota pozyskana w ramach dotacji to 14.996zł. „Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania wzmacniają poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej"  Czytaj ałość