informacjaW dniu 16-17 listopada 2019 r. żołnierze z pododdziałów 2 LBOT/23 blp/232 klp realizować będą szkolenie w rejonie miejscowości Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Sosnowica . W trakcie realizacji szkolenia nie wystąpią żadne utrudniania oraz zagrożenia życia lub zdrowia dla lokalnej ludności. Zajęcia nie będą generować konieczności angażowania środków finansowych ze strony samorządu lokalnego i administracji państwowej.