folia odpady circle

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej:  Wójt Gminy Milanów informuje, że Gmina Milanów zamierza wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dofinansowanie obejmuje transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - pochodzących z działalności rolniczej. 

Jednym z wymagań jakie Gmina musi spełnić, jest sporządzenie „Inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Milanów”. W związku z powyższym proszę właścicieli gospodarstw rolnych, zainteresowanych odbiorem w/w odpadów, o wypełnienie ankiety na temat odpadów pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej i jej złożenie w tut. Urzędzie pokój nr 17, w terminie do 06.12.2019 r. Wzór w/w ankiety można pobrać z załącznika do niniejszej informacji oraz w Urzędzie Gminy Milanów pok. nr 17. Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów (z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) będzie prowadzony jedynie z gospodarstw rolnych, które złożą ankietę.

- Ankieta do wypełnienia wersja edytowalna 

- Ankieta do wypełnienia wersja nieedytowalna