HotSpot w Gminie Milanów

HotSpot w Gminie Milanów     Na terenie Gminy Milanów działa już strefa dostępu do bezpłatnego Internetu  HotSpot.  W ramach Projektu Wrota Lubelszczyzny na budynku Urzędu Gminy Milanów  został zamontowany jeden punk dostępowy a także w ramach projektu  Regionalna    Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-wschód na terenie Gminy Milanów zostało rozmieszczonych dodatkowo 7 bezpłatnych  punktów dostępowych tj. w Milanowie, Cichostowie, Kopinie, Kostrach, Czeberakach, Radczu i Rudnie.  
    Aby uzyskać dostęp do Internetu  należy wybrać daną sieć i postępować według instrukcji , która pojawi się na ekranie naszego urządzenia.
    Internet skierowany jest do mieszkańców oraz turystów i przyjezdnych odwiedzających naszą Gminę.