Projekt  dofinansowywany środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

Koszt: 5,5 mln zł
Okres realizacji: II. 2012 r. – XII. 2012 r.

1 (1).jpg1 (2).jpg1 (3).jpg1 (4).jpg1 (5).jpg1 (6).jpg1 (7).jpg1 (8).jpg1 (9).jpg1 (10).jpg1 (11).jpg1 (12).jpg1 (13).jpg1 (14).jpg1 (15).jpg1 (16).jpg1 (17).jpg1 (18).jpg1 (19).jpg1 (20).jpg1 (21).jpgimage(1).jpgimage(2).jpgimage(3).jpgimage(4).jpgimage(5).jpgimage(6).jpgimage(7).jpgimage(8).jpgimage(9).jpgimage(10).jpgimage(11).jpgimage(12).jpgimage(13).jpgimage (14).jpgimage (15).jpgimage (16).jpgimage (17).jpgimage (18).jpgimage (19).jpgimage (20).jpgimage (21).jpgimage (22).jpgimage (23).jpgimage (24).jpgimage (25).jpgimage (26).jpgimage (27).jpgimage (28).jpg