Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Zakres planowanych prac: termomodernizacja ( wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie 2 łazienek, sufity podwieszane, posadzka, podłoga, malowanie, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna.      Okres realizacji:  DO VII .2013

(1).jpg(2).jpg(3).jpg(4).jpg(5).jpg(6).jpg(7).jpg(8).jpg(9).jpg(10).jpg(11).jpg(12).jpg(13).jpg(14).jpg(15).jpg(16).jpg(17).jpg(18).jpg(19).jpg