Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Zakres planowanych robót: budowa i urządzenie placu zabaw.

(20).jpg(21).jpg(22).jpg(23).jpg(24).jpg(25).jpg(26).jpg(27).jpg