Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 140 466,33 zł z czego kwota 70 000,00 zł pochodziła z dofinansowania ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

img(1).jpgimg(2).jpgimg(3).jpgimg(4).jpgimg(5).jpgimg(6).jpgimg(7).jpgimg(8).jpgimg(9).jpgimg(10).jpgimg(11).jpgimg(12).jpgimg(13).jpgimg(14).jpgimg(15).jpgimg(16).jpgimg(17).jpgimg(18).jpg