img (1)
img (2)
img (3)
img (4)
img (5)
img (6)
img (7)
img (8)
img (9)
img (10)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

img (1).JPGimg (2).JPGimg (3).JPGimg (4).JPGimg (5).JPGimg (6).JPGimg (7).JPGimg (8).JPGimg (9).JPGimg (10).JPGimg (11).JPGimg (12).JPGimg (13).JPGimg (14).JPGimg (15).JPGimg (16).JPGimg (17).JPGimg (18).JPGimg (19).JPGimg (20).JPGimg (21).JPGimg (22).JPGimg (23).JPGimg (24).JPGimg (25).JPG

 

img 1

 

 Utwardzanie dróg gminnych destruktem asfaltowym

 

 

 

 img (1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Milanowie

img (5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milanowie

img (6)  Modernizacja stacji uzdatniania wody 

img (4) Modernizacja drogi gminnej w Cichostowie

img (33) Remont drogi w Rudnie Trzecim

 img1 (159) Remont Stadionu Sportowego w Milanowie

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Budowa Orlika w Milanowie Budowa Orlika w Milanowie

Budowa drogi gminnej w kostrach Budowa drogi gminnej w kostrach

Remont świetlicy wiejskiej w Cichostowie Remont świetlicy wiejskiej w Cichostowie

Odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Milanowie Odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Milanowie

Budowa drogi w Radczu Budowa drogi w Radczu

Budowa placu zabaw w miejscowości Radcze Budowa placu zabaw w miejscowości Radcze

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie

Utworzenie palcu zabaw w Kostrach Utworzenie palcu zabaw w Kostrach

Remont świetlicy wiejskiej w Rudnie Remont świetlicy wiejskiej w Rudnie

Budowa placu zabaw w Milanowie Budowa placu zabaw w Milanowie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GOK Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GOK

Budowa chodnika w Miejscowości Kostry Budowa chodnika w Miejscowości Kostry

Budowa chodnika w Radczu Budowa chodnika w Radczu

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie etap drugi Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie - etap II

Budowa hali sportowej w Milanowie Budowa hali sportowej w Milanowie

Budowa placu zabaw w Cichostowie Budowa placu zabaw w Cichostowie

Remont świetlicy wiejskiej w Kopinie Remont świetlicy wiejskiej w Kopinie

Budowa drogi powiatowej w Kopinie Budowa drogi powiatowej w Kopinie

Montaż instalacji solarnych Montaż instalacji solarnych

Budowa drogi w Czeberakach Budowa drogi w Czeberakach

Budowa drugiego etapu kanalizacji Budowa II etapu kanalizacji

Remont drogi wojewódzkiej w Rudnie Remont drogi wojewódzkiej Rudnie

Budowa drogi gminnej w Milanowie Budowa drogi gminnej w Milanowie

Modernizacja kotłowni w Szkołach Podstawowych Modernizacja kotłowni w Szkołach Podstawowych

Montaż instalacji fotowoltaicznych Montaż instalacji fotowoltaicznych

Przebudowa ulicy Leśnej w Milanowie Przebudowa ulicy Leśnej w Milanowie

Przebudowa skrzyżowania w Cichostowie Przebudowa skrzyżowania w Cichostowie

Budowa drogi kopina-kostry Budowa drogi kopina-kostry

Budowa orlika w Rudnie Budowa orlika w Rudnie

Remont świetlicy wiejskiej w Czeberakach Remont świetlicy wiejskiej w Czeberakach

Rekultywacja wysypiska odpadów w Cichostowie Rekultywacja wysypiska odpadów w Cichostowie

Zakup czterech nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych Zakup czterech nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych

Modernizacja drogi gminnej w Milanowie Modernizacja drogi gminnej w Milanowie

Remont zabytkowego budynku w Czeberakch Remont zabytkowego budynku w Czeberakch

Budowa drogi wojewódzkiej w Rudnie Budowa drogi wojewódzkiej w Rudnie

Zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym Zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym

Budowa wodociągu w Rudzieńcu Budowa wodociągu w Rudzieńcu

 

 

 

img (1).JPGimg (2).JPGimg (3).JPGimg (4).JPGimg (5).JPGimg (6).JPGimg (7).JPGimg (8).JPGimg (9).JPGimg (10).JPG

img (1).JPGimg (2).JPGimg (3).JPGimg (4).JPGimg (9).JPGimg (12).JPGimg (13).JPGimg (17).JPGimg (18).JPGimg (19).JPGimg (20).JPGimg (21).JPGimg (22).JPGimg (23).JPGimg (24).JPGimg (25).JPGimg (26).JPGimg (27).JPGimg (28).JPGimg (29).JPGimg (30).JPGimg (31).JPGimg (32).JPGimg (33).JPGimg (34).JPGimg (35).JPGimg (36).JPGimg (37).JPGimg (38).JPGimg (39).JPGimg (40).JPGimg (41).JPGimg (42).JPGimg (43).JPGimg (44).JPGimg (45).JPGimg (46).JPGimg (47).JPGimg (48).JPGimg (49).JPGimg (50).JPGimg (51).JPGimg (52).JPGimg (53).JPGimg (54).JPGimg (55).JPGimg (56).JPGimg (57).JPGimg (58).JPGimg (59).JPGimg (60).JPGimg (61).JPGimg (62).JPGimg (63).JPGimg (64).JPG

img1 (1).JPGimg1 (2).JPGimg1 (3).JPGimg1 (4).JPGimg1 (5).JPGimg1 (6).JPGimg1 (7).JPGimg1 (8).JPGimg1 (9).JPGimg1 (10).JPGimg1 (11).JPGimg1 (12).JPGimg1 (13).JPGimg1 (14).JPGimg1 (15).JPGimg1 (16).JPGimg1 (17).JPGimg1 (18).JPGimg1 (19).JPGimg1 (20).JPGimg1 (21).JPGimg1 (22).JPGimg1 (23).JPGimg1 (24).JPGimg1 (25).JPGimg1 (26).JPGimg1 (27).JPGimg1 (28).JPGimg1 (29).JPGimg1 (30).JPGimg1 (31).JPGimg1 (32).JPGimg1 (33).JPGimg1 (34).JPGimg1 (35).JPGimg1 (36).JPGimg1 (37).JPGimg1 (38).JPGimg1 (39).JPGimg1 (40).JPGimg1 (41).JPGimg1 (42).JPGimg1 (43).JPGimg1 (44).JPGimg1 (45).JPGimg1 (46).JPGimg1 (47).JPGimg1 (48).JPGimg1 (49).JPGimg1 (50).JPGimg1 (51).JPGimg1 (52).JPGimg1 (53).JPGimg1 (54).JPGimg1 (55).JPGimg1 (56).JPGimg1 (57).JPGimg1 (58).JPGimg1 (59).JPGimg1 (60).JPGimg1 (61).JPGimg1 (62).JPGimg1 (63).JPGimg1 (64).JPGimg1 (65).JPGimg1 (66).JPGimg1 (67).JPGimg1 (68).JPGimg1 (69).JPGimg1 (70).JPGimg1 (71).JPGimg1 (72).JPGimg1 (73).JPGimg1 (74).JPGimg1 (75).JPGimg1 (76).JPGimg1 (77).JPGimg1 (78).JPGimg1 (79).JPGimg1 (80).JPGimg1 (81).JPGimg1 (82).JPGimg1 (83).JPGimg1 (84).JPGimg1 (85).JPGimg1 (86).JPGimg1 (87).JPGimg1 (88).JPGimg1 (89).JPGimg1 (90).JPGimg1 (91).JPGimg1 (92).JPGimg1 (93).JPGimg1 (94).JPGimg1 (95).JPGimg1 (96).JPGimg1 (97).JPGimg1 (98).JPGimg1 (99).JPGimg1 (100).JPGimg1 (101).JPGimg1 (102).JPGimg1 (103).JPGimg1 (104).JPGimg1 (105).JPGimg1 (106).JPGimg1 (107).JPGimg1 (108).JPGimg1 (109).JPGimg1 (110).JPGimg1 (111).JPGimg1 (112).JPGimg1 (113).JPGimg1 (114).JPGimg1 (115).JPGimg1 (116).JPGimg1 (117).JPGimg1 (118).JPGimg1 (119).JPGimg1 (120).JPGimg1 (121).JPGimg1 (122).JPGimg1 (123).JPGimg1 (124).JPGimg1 (125).JPGimg1 (126).JPGimg1 (127).JPGimg1 (128).JPGimg1 (129).JPGimg1 (130).JPGimg1 (131).JPGimg1 (132).JPGimg1 (133).JPGimg1 (134).JPGimg1 (135).JPGimg1 (136).JPGimg1 (137).JPGimg1 (138).JPGimg1 (139).JPGimg1 (140).JPGimg1 (141).JPGimg1 (142).JPGimg1 (143).JPGimg1 (144).JPGimg1 (145).JPGimg1 (146).JPGimg1 (147).JPGimg1 (148).JPGimg1 (149).JPGimg1 (150).JPGimg1 (151).JPGimg1 (152).JPGimg1 (153).JPGimg1 (154).JPGimg1 (155).JPGimg1 (156).JPGimg1 (157).JPGimg1 (158).JPGimg1 (159).JPGimg1 (160).JPGimg1 (161).JPG

img (1).jpgimg (2).jpgimg (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpg

img (1).jpgimg (18).jpgimg (19).jpgimg (20).jpgimg (21).jpgimg (22).jpgimg (23).jpgimg (24).jpgimg (25).jpgimg (26).jpgimg (27).jpgimg (28).jpgimg (29).jpgimg (30).jpgimg (31).jpgimg (32).jpgimg (33).jpgimg (34).jpg

img (1).jpgimg (2).jpgimg (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpgimg (11).jpgimg (12).jpgimg (13).jpgimg (14).jpgimg (15).jpgimg (16).jpgimg (17).jpgimg (18).jpgimg (19).jpgimg (20).jpgimg (21).jpgimg (22).jpgimg (23).jpgimg (24).jpgimg (25).jpgimg (26).jpgimg (27).jpgimg (28).jpgimg (29).jpgimg (30).jpgimg (31).jpgimg (32).jpgimg (33).jpgimg (34).jpgimg (35).jpgimg (36).jpgimg (37).jpgimg (38).jpgimg (39).jpgimg (40).jpgimg (41).jpgimg (42).jpgimg (43).jpgimg (44).jpgimg (45).jpgimg (46).jpgimg (47).jpgimg (48).jpgimg (49).jpgimg (50).jpgimg (51).jpgimg (52).jpgimg (53).jpgimg (54).jpgimg (55).jpgimg (56).jpgimg (57).jpg

img (1).jpgimg (2).jpgimg (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpgimg (11).jpgimg (12).jpgimg (13).jpgimg (14).jpgimg (15).jpgimg (16).jpgimg (17).jpgimg (18).jpgimg (19).jpgimg (20).jpgimg (21).jpgimg (22).jpgimg (23).jpgimg (24).jpgimg (25).jpgimg (26).jpg

img (1).jpgimg (2).jpgimg (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpg

Projekt "Czysta energia w Gminie Milanów" jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Koszt inwestycji to 327 180,00 zł.

img (1).jpgimg (2).jpgimg (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpgimg (11).jpgimg (12).jpgimg (13).jpgimg (14).jpgimg (15).jpgimg (16).jpgimg (17).jpgimg (18).jpgimg (19).jpgimg (20).jpgimg (21).jpgimg (22).jpgimg (23).jpgimg (24).jpgimg (25).jpgimg (26).jpgimg (27).jpgimg (28).jpgimg (29).jpgimg (30).jpgimg (31).jpgimg (32).jpgimg (33).jpgimg (34).jpgimg (35).jpgimg (36).jpgimg (37).jpgimg (38).jpgimg (39).jpgimg (40).jpg

img (1).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpgimg (11).jpgimg (12).jpgimg (13).jpgimg (14).jpgimg (15).jpgimg (16).jpgimg (17).jpgimg (18).jpgimg (19).jpgimg (20).jpgimg (21).jpgimg (22).jpgimg (23).jpgimg (24).jpgimg (25).jpgimg (26).jpgimg (27).jpgimg (28).jpgimg (29).jpgimg (30).jpgimg (31).jpgimg (32).jpgimg (33).jpg

Projekt " Czysta energia w Gminie Milanów"  Przedsięwzięcie współfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

img (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpgimg (11).jpg

img (1).jpgimg (2).jpgimg (3).jpgimg (4).jpgimg (5).jpgimg (6).jpgimg (7).jpgimg (8).jpgimg (9).jpgimg (10).jpgimg (11).jpgimg (12).jpgimg (13).jpgimg (14).jpgimg (15).jpgimg (16).jpg