Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą, czyli uczestnictwem w nadchodzących wyborach prezydenckich.  Samochody trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach, jednak tylko po jednym na województwo. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca. Więcej na https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej