Urząd Gminy Milanów informuję, że na podstawie ustaleń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na obszarze Natura 2000 Czarny Las PLH 060002 wykonywane będą ekspertyzy przyrodnicze przez przedstawicieli wykonawcy Najfeld  Paweł Pracownia Ekspertyz Środowiskowych Dendrus. Prace będą wykonywane do końca września 2020r.Prosimy o ewentualną pomoc Wykonawcom w zbieraniu rzetelnych materiałów.