W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, dbając o państwa bezpieczeństwo oraz własne, osoby potrzebujące, które planują złożyć wnioski o przyznanie ich rodzinom pomocy finansowej w tut. GOPS, proszone są o umieszczanie dokumentów (podań) w specjalnej skrzynce pod nazwą korespondencja GOPS, która znajduje się w wejściu do budynku Urzędu Gminy w Milanowie.

Kierownik GOPS
Małgorzata Ściuba