Podaje się do wiadomości stosowanie Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) przez mieszkańców Gminy Milanów objętych izolacją lub kwarantanną. Jednocześnie informuję iż w zaistniałej sytuacji dostarczone będą odpowiednio oznaczone worki w których należy gromadzić wytworzone odpady komunalne.  Czytaj więcej