W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Ministerstwo Klimatu uruchomiło specjalne numery telefonów na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Odpowiednie informacje będzie można uzyskać pod numerami telefonów - 22 36 92 817, 22 36 92 692 oraz 797 876 619