Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu dokumentu pn."Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Milanów na lata 2020-2035.