Dnia 14 lipca br. o godz. 12:00  w Urzędzie Gminy (sala nr 1 )  odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanej Strategii elektromobilności Gminy Milanów na lata 2020-2035. Podczas spotkania przedstawione będą założenia dokumentu, wyniki diagnozy oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski do projektowanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu. Opracowanie Strategii elektromobilności Gminy Milanów na lata 2020-2035 finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.