Gmina Milanów przystąpiła do przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Milanów na lata 2020-2035”. Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Gminy Milanów i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości. W dokumencie tym nastąpi określenie kierunków podejmowanych działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenia potrzeb w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych. Zaplanowane działania uwzględnią ponadto zachowania, preferencje i możliwości uczestników systemu komunikacyjnego – kierowców i pasażerów w transporcie indywidualnym i publicznym, zidentyfikowane w drodze analizy danych i zachowań oraz szerokich konsultacji społecznych celem najlepszego dopasowania. Wdrożenie strategii przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po naszej gminie. Kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań jest poznanie Państwa preferencji związanych z mobilnością. W związku z powyższym, zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej:

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia: 20 kwietnia 2020 roku.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły do przygotowania dopasowanych do Państwa zapotrzebowania działań związanych z rozwojem elektromobilności poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w gminie, a także wzrost wykorzystania pojazdów elektrycznych. Pytania w ankiecie dotyczą sposobu codziennego przemieszczania się po terenie gminy. Przewidywany czas wypełnienia ankiety wynosi około 10 minut. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety do dnia 20 kwietnia 2020 roku. Liczymy na aktywny udział, który pomoże nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i przyczyni się do poprawy jakości życia w naszej gminie.  Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Gmina Milanów realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

- Ankieta do pobrania

- Ankieta do wypełnienia online