W drugiej edycji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej gmina pozyskała 53.950 zł. Za tą kwotę udało się zakupić 21 nowych laptopów.
Z komputerów będą korzystali uczniowie szkół z terenu Gminy Milanów w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych w ramach zdalnego nauczania. Po zakończeniu projektu komputery będą wykorzystywane przez szkoły do wspomagania bieżącej pracy.