Informujemy, że od dnia 19 maja czynne będą Obiekty Sportowe Orlik w Milanowie i Rudnie. Jednocześnie informujemy, że ze względu na panującą epidemię i wiążące się z tym  wymogi sanitarne dotyczące bezpieczeństwa obiekt dostępny będzie na specjalnych warunkach.

- na boisku może przybywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów z wyłączeniem ich obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie;

- brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);

- dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami;

- każdy użytkownik będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk;

Więcej informacji do zasad korzystania z obiektów sportowych można znaleźć w Rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Harmonogram zajęć sportowych na obiekcie w Milaowie.