Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis przez Rolnika.

- do pobrania wersja edytowalna .doxc

- do pobrania wersja nieedytowalna .pdf

Oświadczenie należy dostarczyć do dnia 16.06.2020 r.