Od 5 maja 2020 r. biblioteka wznawia swoją działalność.Ze względu na panującą epidemię i wiążące się z tym  wymogi sanitarne dotyczące bezpieczeństwa,  wypożyczenia będą odbywały się  na nieco innych warunkach . Pozostała działalność  związana z integracją pozostaje w dalszym ciągu zawieszona .