Gmina Milanów pozyskała 59.630,00 zł w ramach Projektu grantowego „Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach pozyskanych środków Gmina Milanów zakupiła dla  Szkół Podstawowych

18 sztuk notebooków i 16 sztuk tabletów.

Zakupiony sprzęt komputerowy trafił do uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Milanowie, Szkoły Podstawowej w Kostrach, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rudnie oraz Publicznej „Małej Szkoły” w Radczu.  

Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają teraz przed monitorami komputerów.

Decyzję o użyczeniu laptopa uczniowi podejmują dyrektorzy szkół i na czas zdalnej edukacji będzie pożyczany uczniom.

Zakup sprzętu został sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.