W związku z licznymi opadami deszczu w ostatnich dniach na terenie Gminy Milanów, Wójt Gminy Milanów  informuje iż rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, mogą złożyć w Urzędzie Gminy Milanów wniosek o oszacowanie strat.  Informuję, iż termin składania wniosków mija 3 lipca 2020r. (piątek) Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków. Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Milanów pokój nr 19 lub do wydrukowania w poniższym załączniku

- Wniosek o oszacowanie strat 

- Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

- Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt.

- Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)