Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 w Gminie Milanów”.

- Ogłoszenie

- Protokół