efektywna rpo nowe logo duzy

 

W ramach  projektu „Czysta energia w Gminie Milanów II” na terenie gminy zainstalowano 256 instalacji kolektorów słonecznych oraz dwie instalacje fotowoltaiczne. Wartość projektu 2 582 583,04 zł. Na powyższy cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 906 581,45 zł reszta sumy to wkład mieszkańców Gminy Milanów.  Wykonawcą przedsięwzięcia była firma  SANITO.

 

 

UWAGA:

Awarię instalacji solarnych należy zgłaszać do pracowników Urzędu Gminy Milanów pod nr. 833567636 lub osobiście w pokoju nr.17 w Urzędzie Gminy Milanów.

- System monitorowania stanu wyprodukowanej energii 

- Forum dotyczące projektu Czysta energia w Gminie Milanów II