Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wartość całkowita 89 999,86 zł. / dofinansowanie 52 792,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego.
Okres realizacji:  II. 2012 r. – IX. 2012 r.