Zawody sportowo pożarnicze w budowie linii ssawnej wg regulaminu CTiF

W sobotę 22 lutego 2020r. w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie odbyły się zawody sportowo pożarnicze w budowie linii ssawnej wg regulaminu CTiF. Naszą Gminę reprezentowała drużyna OSP Milanów. Sędzią głównym zawodów był dh Tadeusz Bujno który przekazał zawodnikom cenną wiedzę dotyczącą prawidłowego wykonania ćwiczenia. Zawody były dobrym sprawdzianem przed tegorocznymi mistrzostwami województwa lubelskiego w zawodach sportowo pożarniczych wg regulaminu CTiF. 

V Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn OSP w piłce nożnej

9 lutego na Hali sportowej w Milanowie odbył się już Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn OSP o Puchar Wójta Gminy i Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP.

XIII sesja Rady Gminy VIII Kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Dnia   5 marca 2020 r.
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy
w Milanowie,  ul. Kościelna  11a,  odbędzie się
XIII sesja Rady Gminy  VIII Kadencji

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 1. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie quorum,  
  2. przyjęcie porządku obrad
 1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 1. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milanów w 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 4. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Milanów zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanów.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie.
 8. Informacja o realizacji zadań pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie w roku 2019.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2024 za rok 2019.
 10. Informacja o realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanowie w 2019 r.
 11. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Milanów za 2019 rok.
 12. Przestawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Milanów za 2019 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad

 

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji       

 

      

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Melnik

Rekrutacja Do Przedszkola

Informujemy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, że rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Milanowie na rok szkolny 2020/2021. Więcej na https://psmilanow.przedszkolna.net

KURS CHEMIZACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY

Izba Rolnicza organizuje kurs chemizacyjny uzupełniający. Czytaj więcej

UWAGA:Zmiana adresu strony internetowej Przedszkola w Milanowie

Informujemy, że adres strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Milanowie uległ zmianie. Obecny adres strony internetowej: https://psmilanow.przedszkolna.net .  Obecny adres BIP: https://psmilanow.przedszkolna.net/bip

Paczkomat w Milanowie ? To proste - wystarczy zagłosować

Paczkomaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gmina Milanów wytypowała lokalizację paczkomatu przy Urzędzie Gminy w Milanowie. Decyzja o postawieniu przez firmę paczkomatu zależy od ilości osób, które zagłosują na daną lokalizację, dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania.

JAK GŁOSOWAĆ ? TO PROSTE

1. Wejdź na stronę poprzez link:
https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=51.70198752255138_lng=22.888302074600915

2. Odczekaj około 15 sekund aż załaduje się gotowa lokalizacja.

3. Oddaj głos na paczkomat w Milanowie.
Zachęcamy również do udostępniania powyższego linku wszystkim, którzy mogą oddać głos i przyczynić się do pojawienia się paczkomatu w Milanowie. Do dzieła!

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można oddać przedmiotowe odpad.

Eliminacje Gminne OTWP w Gminie Milanów

13 lutego odbył się w Milanowie Eliminacje Gminne OTWP ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do eliminacji gminnych przystąpiła 19 osobowa grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Milanowie. 10 uczniów w kategorii klas IV – VII i 9 w kategorii VII – VIII. Rywalizacja o jak najlepszy wynik była bardzo wyrównana, dzieci były bardzo dobrze przygotowane do turnieju. W wyniku rozwiązywania testów tak w jednej jak i drugiej grupie do finału zakwalifikowały się po 4 osoby. Rywalizacja najlepszych okazała się jeszcze bardziej wyrównana do tego stopnia że w grupie młodszej kilkakrotnie trzeba było zadawać dodatkowe pytania by wyłonić najlepszą dwójkę która będzie reprezentować Gminę Milanów w eliminacjach powiatowych w Parczewie. W grupie młodszej najlepsi okazali się : Paweł Korneszczuk i Martyna Błudow, w grupie starszej  Monika Włoszek i Krzysztof Samorański  i to oni będą mieli wkrótce szanse powalczyć o finał wojewódzki w Lublinie. Na zakończenie podsumowania eliminacji gminnych dokonał Pan wójt gminy Paweł Krępski, a najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w powiecie.

DSC_1174
DSC_1178
DSC_1186
DSC_1189
DSC_1191
DSC_1200
DSC_1203
DSC_1205
DSC_1207
DSC_1209
DSC_1211
DSC_1212
DSC_1214
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 w Gminie Milanów”.

- Ogłoszenie

- Protokół

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy