kolektor slonecznyDnia 30 lipca 2015 roku w Gminie Milanów zakończono montaż instalacji solarnych.

  W ramach projektu " Czysta energia w Gminie Milanów" zostało zainstalowanych 191 zestawów solarnych w prywatnych domach mieszkalnych oraz 6 zestawów w budynkach użyteczności publicznej.  Projekt "Czysta energia w Gminie Milanów" jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.  Celem przedsięwzięcia było ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Milanów. W ramach tego samego projektu w trzech szkołach podstawowych na terenie naszej gminy zostaną zmodernizowane kotłownie, w których to tradycyjne piece opalane węglem zostaną wymienione na piece na biomasę. Koszt całej inwestycji to kwota w wysokości 2 468 534,50 z czego Gmina Milanów na ten cel otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 790 931,18 co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.

 

 

Awarię instalacji solarnych należy zgłaszać do pracowników Urzędu Gminy Milanów pod nr. 833567629 lub osobiście w pokoju nr.15A w Urzędzie Gminy Milanów.

- Instrukcja obsługi instalacji solarnej

- Prezentacja ze spotkania dotyczącego instalacji solarnych

 - Forum dotyczące instalacji solarnych

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy