Skład Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Obrady sesji Rady Gminy - Online

Archiwum obrad Sesji Rady Gminy Milanów

Imienny wykaz głosowań radnych podczas obrad Sesji Rady Gminy

INFORMACJA
O DYŻURACH PRZEWODNICZĄCEGO
I WICEPRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY MILANÓW

Uprzejmie informujemy, iż:

Przewodniczący Rady Gminy Milanów Pan Jerzy MELNIK
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Milanów Pan Bogdan NOWAK  ,

pełnią dyżury w drugą i czwartą środę miesiąca
w godz. od 9.00 do 11.00

Dyżury odbywają się w Urzędzie Gminy Milanów, ul. Kościelna11a.
Na spotkanie umawiać się można za pośrednictwem Biura Rady
pod numerem tel. (83) 3567002 lub (83) 3567627

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy