Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Milanów na lata 2020-2035”