Ogłoszenie Wójta Gminy Milanów

Ogłoszenie Wójta Gminy Milanów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milanów w zakresie obrębów Milanów, Kolonia Milanów, i Mogiłki. Czytaj więcej