dyr. Ewa Kozak
tel. 83 3567043
21-210 Milanów
ul. Kościelna 11a

Gminna Biblioteka Publiczna w Milanowie powstała 16 stycznia 1949 roku. Biblioteka posiada Filię Biblioteczną w Rudnie oraz Punkt Biblioteczny w Kopinie.
Główne cele jakie stawia sobie biblioteka to zaspakajanie potrzeb naszych czytelników oraz wyrabianie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych. W dobie Internetu i społeczeństwa informacyjnego biblioteka nie może być jedynie zbiorem książek, dlatego oferujemy mieszkańcom Gminy Milanów bezpłatny dostęp do Internetu (4 zestawy komputerowe) i staramy się być rzetelnym źródłem wiedzy nie tylko książkowej. Wychodzimy naprzód oczekiwaniom, które stawiają przed nami czytelnicy. Owocuje to rzeszą wiernych bywalców biblioteki, a także gronem nowych osób chętnych do korzystania z naszych zbiorów w ilości około 8 tysięcy.
Oprócz bogatego księgozbioru biblioteka główna oraz jej filia do dyspozycji czytelników oddają ciekawą ofertę kulturalno-oświatową: konkursy, wystawy objazdowe i wystawki okolicznościowe, lekcje biblioteczne oraz inne imprezy biblioteczne.
Misją biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności Gminy Milanów oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.
Biblioteka oferuje:
- literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
- materiały regionalne
- lektury szkolne
- czasopisma i gazety
- bezpłatny dostęp do Internetu
Ponadto biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową: - konkursy: czytelnicze, literackie, plastyczne
- pasowanie na czytelnika
- lekcje biblioteczne
- wystawy książek i innych dokumentów
- oraz różnego rodzaju imprezy biblioteczne

 

Podróżujące książki - dostarczanie książek do domu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy